KİŞİSELLEŞTİRME SİSTEMLERİ
• Kişiselleştirilmiş (İndirimli ve Serbest Kartlar) kart satışı için hizmet noktası kurulumları.

• Kart Kişiselleştirme altyapısı kurulumları.

• Operasyon hizmeti.