KATMA DEĞER
• Yeni gelir kanaklarının oluşturulması

• Şehir portalleri ve içerik yönetim sistemleri kurulması

• Ulaşım kartları üzerinde indirim anlaşmalarının yapılması

• Ulaşım sistemleri ile öteki finansal uygulamalar arası entegrasyonlar sağlanması

• CRM & loyalty (Müşteri ilişki Yönetimi & sadakat) uygulamalarının yönetilmesi