İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri'nin tasarımı, üretimi, satışı ve bakımı konularında faaliyet gösteren Şirketimiz, faaliyetlerini yerine getirirken İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarını kontrol altında tutmak amacıyla aşağıda bulunan maddeleri taahhüt eder.

• Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek,

• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek,

• Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

• İSG sorumluluklarının farkında olan çalışanlarla birlikte sürdürülebilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek.